Almanca Türkçe sözlük, Almanca dersleri, Almanca cümleler, Almanca kelimeler, Almanca Türkçe çeviri, Almanca bilen eleman,Almanca dil kursları,Almanca dilbilgisi

Anasayfa | Site Hakkında | Bu sitede reklam | Yardım | İletişim

Almanca sayılar

Bir.
Eins.

İki.
Zwei.
Almanca Öğren
Üç.
Drei.

Dört.
Vier.

Beş.
Fünf.

Altı.
Sechs.

Yedi.
Sieben.

Sekiz.
Acht.

Dokuz.
Neun.

On.
Zehn.

Onbir.
Elf.

Oniki.
Zwölf.

Onüç.
Dreizehn.

Ondört.
Vierzehn.

Onbeş.
Fünfzehn.

Onaltı.
Sechszehn.

Onyedi.
Siebzehn.

Onsekiz.
Achtzehn.

Ondokuz.
Neunzehn.
Almanca Öğren
Yirmi.
Zwanzig.

Yirmibir.
Einundzwanzig.

Yirmiiki.
Zwieundzwanzig.

Yirmiüç.
Dreiundzwanzig.

Yirmidört.
Vierundzwanzig.

Yirmibeş.
Fünfundzwanzig.

Otuz.
Dreißig.

Kırk.
Vierzig.

Elli.
Fünfzig.

Altmış.
Sechszig.

Yetmiş.
Siebzig.

Seksen.
Achtzig.

Doksan.
Neunzig.

Yüz.
Hundert.

İkiyüz.
Zweihundert.

Üçyüz.
Dreihundert.

Dörtyüz.
Vierhundert.

Beşyüz.
Fünfhundert.


Bu konu ile ilgili diğer konular :

2 Yorum

  1. Yorum aziz tarafından Ağustos 30, 2008 08:21 tarihinde yapılmıştır.

    çok güzel bir site ancak bir de okunuşları olsa süper olacak.teşekkürler.

  2. Yorum salih tarafından Nisan 15, 2009 12:02 tarihinde yapılmıştır.

    1994 nasıl yazılıyo çok önemliiiiiiiii

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Yorum yapın!