Almanca Türkçe sözlük, Almanca dersleri, Almanca cümleler, Almanca kelimeler, Almanca Türkçe çeviri, Almanca bilen eleman,Almanca dil kursları,Almanca dilbilgisi

Anasayfa | Site Hakkında | Bu sitede reklam | Yardım | İletişim

TestDaf sınavının kapsamı nedir?

Sınav tüm yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik olduğundan sınavın içeriği ve sorular da bu kapsamdadır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır:

Toplam Sınav Süresi ara vermeden 3 saat 10 dakika.
Almanca Öğren
Okuma – Anlama :
Toplam 30 maddeli 3 okuma metni, süre: 60 dak.

Adayın bu bölümde konusu ve dili yüksek okulla bağlantılı olan metinleri anlayabildiğini göstermesi gerekmektedir. Aday okuma parçasının tümünü veya ayrıntıyı aynı zamanda doğrudan ifade edilmemiş bilgileri anlamayı gerektiren soruları yanıtlayacaktır. B bölümde zorluk dereceleri, soru şekilleri ve türleri birbirinden farklı üç okuma parçası vardır. (Öğrenim hayatı ile ilgili kısa parçalar, gazete ve dergi yazıları).

Dinleme – Anlama :
Toplam 25 maddeli 3 dinleme metni, süre: yaklaşık 40 dak.

Adayın bu bölümde konusu ve dili yüksek okulla bağlantılı olan duyduğu metinleri anlayabildiğini göstermesi gerekmektedir. Üç dinleme metni vardır. Yüksek okuldaki günlük yaşamla ilgili bir diyalog, üç dört kişi ile yapılan bir radyo röportajı, bir konferans veya uzman röportajı. Bu metinlerin zorluk dereceleri ve soru türleri birbirinden farklıdır. Sorular metnin tümünün veya bir bölümünün, doğrudan ifade edilmeyen bilgilerin anlaşılıp anlaşılmadığını ölçer.

Yazılı İfade :
1 bölümlük yazma soruları, süre: 60 dak.

Bu bölümde aday belirli bir konuda birbiriyle bağlantılı ve açık ifade edilmiş bir metin yazabildiğini göstermelidir. Metinin birinci bölümünde bir grafik veya tablonun istatistik verileri açıklanır. İkinci bölümde bir konu hakkında görüşler açıklanır.
Almanca Öğren
Sözlü İfade :
7 bölümlük konuşma soruları, süre: yaklaşık 30 dak.

Bu bölümde aday yüksek okulda çeşitli durumlarda sözlü ifade yeteneğini gösterir. Sınavın bu kısmında farklı zorluk derecesinde yedi tane cevaplandırılması gereken bölüm vardır. Burada Almanya’daki yüksek okul yaşamından size belirtilen durumlarla ilgili bir davranış sergilemeniz beklenir. Örneğin; yüksek okul öğrencilerinin konuşmasına katılmak, bir konuda düşüncelerini açıklamak veya varsayımlarda bulunmak.

Sözlü anlatım bölümünde istenilenler kaset veya CD’den dinlenir. Dinlerken söylenenleri aynı anda soru kitapçığından okuyabilirsiniz. Yanıtlarınız tarafınızdan kasete veya CD’ye kayıt edilir.


Bu konu ile ilgili diğer konular :

Yorum yok.

Henüz yorum yapılmadı.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Yorum yapın!